logo kamerprijsgenie

Revenue Management Woordenlijst

Afhaalprognose

Een prognose gebaseerd op de huidige ROH (of ROH plus onbeperkte vraag) plus de verwachte opleving, gebaseerd op trends in de boekingscurve.