logo kamerprijsgenie

De prijzen van je hotel zijn waarschijnlijk te laag!

De prijzen van je hotel zijn waarschijnlijk te laag! - RoomPriceGenie. Afgebeeld door een mooie hotelkamer met uitzicht op zee.

We merken vaak dat de hotels die we opzetten naar onze mening niet genoeg vragen voor hun kamers. Vooral nu, in een post-corona periode, waarin alles onzeker is, kiezen veel hotels ervoor om laag te verkopen in plaats van hun kamers voor een goede deal te verkopen.

Revenue Management basis voor kleinere hotels

Revenue Management basis voor kleinere hotels - RoomPriceGenie

Opbrengstenbeheer, dat in het begin van de jaren 1980 werd geïntroduceerd door de luchtvaartindustrie, is een manier van prijzen en marketing van producten die aan bederf onderhevig zijn; met andere woorden, als je het vanavond niet verkoopt, kun je het morgen ook niet verkopen.